home
visievisie.html
trainingtraining.html
over onsover_ons.html
contactcontact.html
achtste dagachtste_dag.html

Welkom,


Veiligheid en onveiligheid zijn belangrijke thema’s in de huidige samenleving. We hebben het gevoel dat we steeds vaker geconfronteerd worden met allerlei uitingen van geweld: verbaal, fysiek, bedreigingen … Bovendien komen we op erg verschillende plaatsen met geweld in aanraking: via de media, op sportmanifestaties, in het verkeer, intrafamiliaal,  …

Dat agressie ook in de hulpverlening en op school voorkomt en dat slachtoffers vaak kampen met lichamelijke en/of psychische gevolgen die hun functioneren ernstig kunnen belemmeren, krijgt meer en meer erkenning. Voorzieningen en scholen leveren inspanningen om het probleem aan te pakken: uitstippelen van een beleid, voorzien van opvang van medewerkers,  aanbieden van bijscholing en uittrekken van extra middelen. Het is alvast duidelijk dat men weigert om geweld als vanzelfsprekend te aanvaarden. Niettegenstaande blijft agressie een fenomeen dat ons soms voor gevoelens van onmacht en onveiligheid plaatst. Twijfels steken regelmatig de kop op, we vragen ons af of we het probleem goed aanpakken en hoe het nu verder moet ...

Via deze website hopen we je visie en overzicht te geven op mogelijke aanpakvormen van agressie en conflict. We bundelen deze onder training en kijken uit naar persoonlijk contact.

programmaprogr..html